جستجو
دسته‌بندی‌ محصولات
  منو | دسته‌بندی‌ها بستن

  خرما

  نمایش:
  مرتب‌سازی:
   خرمای ممتاز کیمیای فارس مدل بهبهان انرژی
  خرما خاصویه 600گرم پریا
  خرما خاصویی سطلی کیمیای فارس وزن 1.3 کیلو گرم
  خرما رطب صادراتی خشت مرز پرگهر آریا
  خرما کبکاب تاپو وزن 700 گرم
  خرما کبکاب تاپو وزن 1300 گرم
  خرما کبکاب تاپو وزن 1700 گرم
  خرما کبکاب چهارگوش تاپو وزن 600 گرم
  خرما کبکاب روجا وزن 1300 گرم
  خرما کبکاب شهداد مدل سطلی
  خرما کبکاب شهداد وزن 1700 گرم
  خرمای پرتقال با روکش شکلات فله نات بار سروش
  خرمای گردویی با روکش شکلات فله نات بار سروش
  تصویر  رطب کبکاب گلدن دیت وزن 650 گرم
   خرمای انرژی کیمیای فارس مدل کنجدی گردویی
   خرمای پیارم مرز پر گهر
   خرمای صادراتی خاصو انرژی کیمیای فارس
   خرمای صادراتی کارتنی کبکاب وزن 1.5 کیلو
  رطب صادراتی خشت انرژی کیمیای فارس
   رطب مضافتی بم انرژی کیمیای فارس
  تصویر  باریشماز خرما وزن 2 کیلو گرم
  خرما خاصو مرز پرگهر وزن 500 گرم
  خرما خاصویه 450گرم تاپو
  خرما کبکاب سطلی داردان
  خرما کبکاب صادراتی مرز پرگهر
  تصویر  خرما گردویی معجزه طبیعت وزن 520 گرم
  رطب مضافتی 650گرم پرایا
  تصویر  ترافل خرما گیلدا  وزن 450 گرم
  تصویر  خرما پیارم برایا 500گرم پریا
  تصویر   رطب مضافتی بم مرز پرگهر وزن 100 گرم
  تصویر  رنگینک فرهان وزن 500 گرم
   خرمای کبکاب خوزستان انرژی کیمیای فارس
  تصویر   رنگینک ویژه جنوبی وزن 500 گرم
  تصویر  رنگینک ویژه جنوبی وزن 1 کیلوگرم
  تصویر  رنگینک ویژه جنوبی وزن 700 گرم
  خرما خاصویی 1 کیلوگرمی تاپو
  خرما کبکاب کارتنی 900 گرمی تاپو
  تصویر  خرما کبکاب 500 گرم پریا
  تصویر  خرما گردویی500 گرم پریا